Mindfulness i Psicoteràpia

“Un cop apresa la tècnica, comprovaràs que l'Atenció Plena t'ofereix aspectes molt interessants...”

El Mindfulness t’aporta calma i serenitat interior

 

Al Centre d’Assistència Terapèutica Kailash, integrem el Mindfulness, o Atenció Plena, en els nostres tractaments psicoterapèutics com un recurs tècnic per potenciar i millorar les condicions òptimes per a l’observació, amb la finalitat de desenvolupar habilitats d’autoregulació emocional.

L’efectivitat del Mindfulness en la pràctica clínica sorgeix de l’habilitat per evocar l’equilibri exacte entre la reexperimentació del malestar emocional i una actitud d’observació no avaluativa

Això s’aconsegueix mitjançant l’entrenament i la integració de l’Atenció Plena, entesa com la capacitat de parar atenció al moment present amb una actitud de curiositat, acceptació i compassió.

Això implica una observació sense jutjar o valorar les emocions, pensaments o sensacions físiques que es perceben moment a moment, sense necessitat de controlar-les o evitar-les.

A través de la integració de la pràctica de l’Atenció Plena, els pacients aprenen a observar el contingut dels seus pensaments, emocions i sensacions físiques amb una actitud d’acceptació, sense identificar-s’hi, i poden començar a percebre-ho com un procés que simplement apareix i desapareix.

Això ajuda el pacient a funcionar de manera més adaptativa i menys reactiva entre sessions i també durant la sessió.

L’Atenció Plena t’ajuda a observar els pensaments i les emocions tal com són, a veure’ls com una cosa que es produeix dins la teva ment i no com a aspectes de tu mateix

 

L’Objectiu dins del tractament és que l’Atenció Plena esdevingui un recurs que ajudi el pacient a afrontar el reprocessament de la informació guardada de manera disfuncional i que li provoca malestar psicològic, utilitzant les condicions necessàries per assolir-ho amb èxit, generalitzant l’aprenentatge aconseguit a tots els àmbits de la seva vida i, amb tot això, mantenint els canvis a llarg termini.

Beneficis que aporta el Mindfulness a la pràctica clínica:

La investigació de resultats ha posat de manifest que la pràctica del Mindfulness no solament és eficaç, sinó també eficient en l’alleujament de problemes relacionats amb l’estrès, així com en altres condicions clíniques, i contribueix a més a millorar la salut, el benestar i el funcionament cognitiu.

Així doncs, desenvolupar aquestes habilitats en Atenció Plena és essencial per al tractament dels trastorns psicològics més freqüents en la pràctica clínica, com ara l’ansietat, la depressió, el TOC (trastorn obsessivocompulsiu), els trastorns de la conducta alimentària, el dolor i el trauma, així com el trastorn límit i altres desordres de la personalitat.

 

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?

CONSULTA'NS EL TEU PROBLEMA

Tel 93 328 54 96

kailash@kailash.cat

c/ Comte d'Urgell, 37/39 1-1

08011 • Barcelona

He llegit i accepto la política de privacitat