Avís legal

El present Avís Legal estableix les condicions d’ús de la Pàgina Web www.terapiaskailash.com, (d’ara endavant la Pàgina Web). La utilització de la mateixa atribueix al navegant la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió i compromís de compliment de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal, en la versió publicada al moment en què s’accedeixi al mateix, per la qual cosa es recomana a l’Usuari llegir aquest Avís Legal atentament cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web. Aquestes Condicions seran aplicables amb independència de l’existència d’altres condicions específiques aplicables a determinats serveis que es prestin a la Pàgina Web.

Dades identificatives del Prestador de Serveis

Denominació: Concepció Oliver Samper, (d’ara endavant KAILASH)

Domicili: Calle Comte d’Urgell, 37-39 1-1, 08011 BARCELONA

CIF: 38495414S

Contacte: kailash@kailash.cat

Termes i Condicions d’ús

Els termes i condicions recollits en el present Avís Legal seran aplicable a totes aquelles pàgines que figuren dins del Mapa del Lloc, que són les úniques compreses en aquesta Pàgina Web.

L’accés a aquesta Pàgina Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris i suposa acceptar els presents termes i condicions d’ús.

L’Usuari ha de realitzar un ús lícit de la present Pàgina Web i els seus serveis d’acord als presents termes i condicions d’ús i a la legalitat vigent.

KAILASH podrà modificar unilateralment els termes i condicions d’ús d’aquesta Pàgina Web mitjançant la seva publicació en aquest avís legal, i produiran efectes des del mateix moment de la seva publicació.

Navegació.

KAILASH no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la Pàgina Web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al que pugui accedir-se a través de la Pàgina Web, estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas, KAILASH serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i navegació per la Pàgina Web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

KAILASH no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als Usuaris per un ús inadequat de la Pàgina Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l’Usuari navega per ella.

Continguts.

KAILASH realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la Pàgina Web.

KAILASH no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Pàgina Web.

Actualitat i Modificacions a la Pàgina Web.

La informació que apareix a la Pàgina Web és la vigent en la data de la seva última actualització. KAILASH no es fa responsable de l’actualitat i idoneïtat de les informacions contingudes en la mateixa.

No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar la Pàgina Web per part de l’Usuari. KAILASH es reserva la facultat d’efectuar quantes actualitzacions, canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat a qualsevol moment i sense previ avís.

KAILASH es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús de la Pàgina Web, incloent el present Avís Legal.

Blog i Fòrums d’Opinió

Els missatges, comentaris, dades o opinions abocades en el Blog o fòrums d’opinió que puguin habilitar-se a la Pàgina Web són emmagatzemats tal qual, per a l’únic servei al que estan destinats, que és el d’informar, opinar i servir de contacte entre Usuaris. KAILASH no es fa responsable ni s’identifica amb els comentaris o opinions abocades en els fòrums per part de cap Usuari.

No s’admetran intervencions en el Blog o en els fòrums amb referències a temes racistes o sexistes, ni s’admetrà cap intervenció que derivi en aspectes personals, ja sigui mitjançant insults, comentaris, crítiques no constructives o meres al·lusions que puguin atemptar contra el dret a la privadesa dels Usuaris d’aquesta web o de persones o entitats alienes a ella. Qualsevol Usuari podrà informar de l’existència d’aquest tipus d’intervencions informant en kailash@kailash.cat

No està permès fer ús del Blog o fòrum per realitzar spam, publicitat off-*topic, captar adreces d’e-mail o qualsevol tipus d’acció il·legal.

La responsabilitat sobre la informació i sobre les activitats dutes a terme en el fòrum és exclusivament de l’Usuari, eximint a KAILASH de qualsevol responsabilitat que tinguin origen en les mateixes si aquestes són il·lícites o lesionen béns o drets d’un tercer. KAILASH es reserva el dret d’anul·lar, cancel·lar, esborrar qualsevol comentari o denegar l’accés a qualsevol Usuari que incompleixi aquesta normativa o sigui il·legal. No obstant això, de conformitat amb l’article 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, KAILASH no és responsable per la informació o comentaris inclosos pels Usuaris.

Quan KAILASH tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer els retirarà de manera immediata.

Està prohibida la reproducció dels continguts del Blog o fòrum d’opinió sense prèvia autorització.

Propietat Intel·lectual i Industrial.

Aquesta Pàgina Web, el seu codi font i els continguts que es troben protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, tret que intervingui autorització expressa dels titulars dels drets.

El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, les marques, logos, productes i serveis que conté aquesta Pàgina Web es troben protegits per llei de Propietat Industrial.

KAILASH és titular o licenciatario de tots els drets sobre el contingut d’aquesta Pàgina Web i posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos, excepte aquells drets de determinats proveïdors amb les quals s’hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial i els seran aplicable, igualment, les presents condicions.

L’accés a aquesta Pàgina Web no atorga als Usuaris dret, ni titularitat alguna sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni dels continguts que alberga. Els Usuaris que accedeixin a aquesta Pàgina Web no podran copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense que intervingui autorització expressa i per escrit dels titulars dels drets.

Queda terminantment prohibida l’alteració del contingut o estructura d’aquesta Pàgina Web per part de l’Usuari.

KAILASH es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Hipervincles.

La Pàgina Web podrà incorporar enllaços d’accés (hipervínculos o links) a altres pàgines web de les quals KAILASH no és titular. En cap cas, aquesta possibilitat implicarà l’existència de relació entre KAILASH i el titular de la Pàgina Web a la qual aquest hipervínculo redirigeix, ni tan sols la seva aprovació o acceptació. KAILASH tampoc serà responsable de la licitud dels continguts abocats en la mateixa.

Qualsevol altra Pàgina Web tindrà prohibida la incorporació d’un hipervínculo a la Pàgina Web de KAILASH, sense la seva expressa autorització. En qualsevol cas, aquesta autorització implicarà que el hipervínculo no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca de KAILASH o de la pròpia Pàgina Web, així com dels tercers que apareguin referenciats en aquesta.

KAILASH retirarà qualsevol enllaç quan tingui coneixement per qualsevol mitjà de la ilicituddel seu contingut o que des dels mateixos es lesionen béns o drets d’un tercer.

Política de Privadesa de la Pàgina Web.

Per a més informació sobre la nostra política de protecció de dades i privadesa consulti la nostra Política de Privadesa

Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de cookies. Les cookiess’utilitzen amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil així com una eina estadística per obtenir dades estadístiques de l’ús de la web. En cap cas s’utilitzen per emmagatzemar informació que pugui identificar a l’Usuari. Per a més informació, consulti la nostra Política de Cookies

Legislació Aplicable i Jurisdicció Competent.

Els termes i condicions que regeixen la Pàgina Web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardades per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització de la Pàgina Web se sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

© CENTRE KAILASH D’ASSISTÈNCIATERAPÈUTICA 2017

Tots els drets reservats.

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?

CONSULTA'NS EL TEU PROBLEMA

Tel 93 328 54 96

kailash@kailash.cat

c/ Comte d'Urgell, 37/39 1-1

08011 • Barcelona

He llegit i accepto la política de privacitat